Høringssvar fra Fagforbundet

Merverdiavgiftskompensasjons for borettslag og eierseksjonssameier

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg