Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Fredrikstad tingrett og Halden tingrett

Dato: 25.03.2020

Det er vårt inntrykk er at dette er en god forskrift som gir domstolene de nødvendige, praktiske verktøy og muligheter for en effektiv gjennomføring av rettsmøter/avvikling av saker fremover.

Partenes/siktedes rettigheter ivaretas ved plikt til kontradiksjon og krav om nødvendighet og ubetenkelighet for å beslutte fjernmøte/fjernavhør. At beslutning om skriftlig behandling av fengslingsbegjæringer m.v., er subsidiær ift fjernmøter/fjernavhør og dessuten inneholder et forsvarlighetskrav innebærer også at siktedes rettigheter ivaretas.

Det er grunn til å tro at regelen om to meters avstand innendørs, som ble innført i går, kan vare i to år, jf. risikovurdering av 24. mars 2020 fra Folkehelseinstituttet. Det er derfor svært viktig for domstolene at den midlertidige forskriften om fjernmøter mv. vedtas og iverksettes raskt og at domstolene tilføres de nødvendige midler for å kunne avvikle rettsmøter fremover.

Fredrikstad tingrett og Halden tingrett

Arnfinn Agnalt

sorenskriver

Til toppen