Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Nordisk Folkeriksdag på Vega 2015

Modell for investeringsavtaler

Dato: 14.09.2015

Svartype: Med merknad

Denne uttalelsen ble vedtatt på Nordisk Folkeriksdag på Vega. Den gjelder i første rekke TISA, men den kan også være et svar på høringsforslaget: modell for investeringsavtaler. Denne modellen kan ses som et ledd i forhandlingene om TISA. Nordisk Folkeriksdag krever åpenhet om disse forhandlingene.

25-årsjubileum for Nordisk FolkeriksdagVega i Nordland, Norge 1 – 6 august 2015

Hvordan kan Norden gå foran i en verdirevolusjon?

Søkelys på vekstøkonomi, klima, folkestyre og fred.

Menneskeheten står ved et veiskille. Vi kan fortsette som nå, og gå på en kollaps. Vår klode vil ikke tåle den konkurransepolitikken som våre ledende politikere står for, med evig økende profitt som iboende drivkraft i økonomien. Det viktigste vi kan gjøre i denne situasjonen er å peke på disse farene, og komme med noen løsningsforslag.

Tillit, empati og omsorg for fellesskapet må erstatte den nyliberalistiske egosentrerte tenkemåten. Menneskene er ikke av natur mest opptatt av økonomisk egeninteresse. Vi vil bidra til et paradigmeskifte, der samarbeid erstatter konkurranse som økonomisk modell.

Uttalelse fra Nordisk Folkeriksdag på Vega:

Om forhandlingene vedrørende den internasjonale handelsavtalen om tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), der Norge og EU deltar.

Nordisk Folkeriksdag avviser hemmeligholdelsen av disse forhandlingene. Forhandlingene handler ikke bare om å liberalisere handel med tjenester, inkludert de offentlige, men å etablere et regime som ensidig legger vekt på konkurranse, avregulering og privatisering. Disse ordninger kan bli irreversible, dvs. uavhengige av framtidige regjeringers vilje til å ta tilbake offentlig styring og kontroll.

Nordisk Folkeriksdag uttrykker motstand mot at økonomiske stormakter går utenom WTO-avtaleverket, og slik erstatter et forum for demokratiske avgjørelser med et de Facto sett handelsregler, som kan bli påtvunget fattige land med basis i TISA-avtalen.

Nordisk Folkeriksdag støtter kravet om åpenhet rundt forhandlingene om TISA.

Demokratiet må ikke bli satt til side for kommersielle interesser.

Demokratiske prosesser må ikke bli en handelshindring.

 

Til toppen