Høring - modell for investeringsavtaler

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Ny modell for investeringsavtaler

Dato: 10.08.2015
Svartype: Med merknad

Virke støtter forslaget om ny modell for inveseringsavtaler. Vedlagt Virkes høringssvar

Vedlegg