Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer mm.

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Byrådet behandlet saken i møtet 20.09.2018 sak 1209/18 og fattet følgende vedtak:

Byrådet avgir høringsuttalelse til «Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer» og «Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen» slik den fremkommer av byrådens forslag. (vedlagt)

Vedlegg