Høringssvar fra Kristiansund kommune

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

Dato: 20.09.2018

Svartype: Med merknad

 Ingen faglige anmerkninger. For øvrig et meget avklarende og oversiktlig høringsutkast.