Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Høringssvar - utkast til nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og utkast til mandat for og sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser

Dato: 19.09.2018

Svartype: Uten merknad

Vedlegg