Høringssvar fra Statens strålevern

Høringssvar- Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt: Høringssvar fra Statens strålevern for mandat og sammensetning av Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser (KU B).

Vedlegg