Høringssvar fra Longyearbyen lokalstyre

Høringssvar fra Longyearbyen lokalstyre

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Longyerabyen lokalstyre har ingen merknader til beredskapsplanen.

Når det gjelder vedlagt mandat for Fylkesmannen så fremgår det ikke hvem som skal ha ansvar for Svalbard. Vi antar at Fylkesmannen i Troms skal ha ansvar for Svalbard og Longyerabyen, dette bør fremgå klart av mandatet.