Høringssvar fra Helse Nord RHF

Høring - Utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og utkast til Mandat for og sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser

Dato: 11.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger Utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og utkast til Mandat for og sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser.

 

Vedlegg