Høringssvar fra Politiets sikkerhetstjeneste

PSTs innspill til høring om nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer m.v.

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg