Høringssvar fra Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

Høringssvar fra Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

Dato: 21.09.2018

Svartype: Med merknad

Hei!

Sender herved over høringssvar - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen, se vedlegg.

 

Vennlig hilsen

Anita Wang Børseth Regional smittevernrådgiver  
Kaja L. Fjeldsæter Regional smittevernoverlege                                                                                                               Regionalt Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge
St. Olavs Hospital HF
regionalt.smittevern@stolav.no

Vedlegg