Høringssvar fra Miljøpartiet De Grønne Karmøy

Norsk pelsdyrhold- bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Dato: 27.04.2015

Svartype: Uten merknad

Landbruks- og matdepartementet

Høringssvar - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold- bærekraftig utvikling eller styrt avvikling ?

Det vises til Landbruks- og matdepartementet høringsbrev av 23.01.2015 med ønske om merknader til utredningen "Norsk pelsdyrhold- bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen.

 

Ved å opprettholde pelsdyrnæringen velger regjeringen å overse majoriteten av befolkningen som er mot pelsdyroppdrett, og faglige uttalelser fra bl.a. Veterinærforeningen som anbefaler å avvikle næringen.
Likevel lever nærmere 1 million minker og rever i trange nettingbur hvert år, uten å få utløp for sin naturlige adferd, og kun for å dø for å bli til et unødvendig pelsprodukt.
Pelsdyrnæringen får befolkningens skattepenger i direkte støtte, samt ekstra midler via andre typer overføringer.

Pelsnæringen kommer også i flere tilfeller i veien for matproduksjon.
I Sør-Trøndelag er det eksempler på bønder som har solgt melkekvoten for utelukkende å satse på pelsdyroppdrett. Oppdrettet beslaglegger i tillegg verdifull matjord. De fleste og største pelsfarmene befinner seg i Rogaland. Her finner vi også landets beste matjord. I dette fylket sitter over en halv million mink i bur.
Møkkspredning fra mink på Jæren krever nå mer jordareal enn det fylket greier å avse - uten at dette samtidig går utover dyrkbar mark som man trenger til matproduksjon.
I Rogaland svekker altså pelsdyrholdet matproduksjonen. 52 prosent av pelsdyroppdretterne i dette fylket har ingen befatning med matproduksjon.

Flertallet i befolkningen ønsker ikke at det drives pelsdyrhold i Norge, fordi det strider med grunnleggende etisk oppfatning av hvordan dyr skal behandles.

La motetrenden snu og la Norge bli et foregangsland sammen med flere andre land.

La pelsdyroppdrett bli helt forbudt fordi det er dyreplageri som forårsaker unødvendige lidelser for skjønnhet og mote til fordel for bærekraftig og etisk utvikling vi kan være stolt av.

 

Mvh Marianne sol Levinsen

Leder MDG karmøy, Rogaland