Høringssvar fra Universitetet i Bergen ved Institutt for biologi

Høringsinnspill - NOU 2014 15 - Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Dato: 21.04.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringsinnspill fra Universitetet i Bergen ved Institutt for biologi.

Vedlegg