Høringssvar fra Dyrebeskyttelsen Norge & Nettverk for dyrs frihet

Høringssvar - NOU 2014 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Dato: 27.04.2015

Svartype: Med merknad

Vårt høringssvar ligger som vedlegg.

Vedlegg