Høringssvar fra Leirfjord kommune

NOU 2014-15 NORSK PELSDYRHOLD - HØRING

Dato: 21.04.2015

Svartype: Med merknad

Leirfjord kommune viser til Landbruks- og Matdepartementet sin høring NOU 2015:15 "Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling".

Leirfjord kommune slutter seg til flertallet i utvalget (NOU 2005:15) og støtter en fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i Norge.

Vedlegg