Høringssvar fra Gloppen kommune

Uttale til høyring frå Gloppen kommune

Dato: 23.04.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg