Høringssvar fra Norges Bygdeungdomslag

Høringssvar NOU 2014 15 fra Norges Bygdeungdomslag

Dato: 27.04.2015

Svartype: Med merknad

Styret i Norges Bygdeungdomslag støtter flertallets anbefaling i høringsnotatet og ønsker at regjeringen går inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen.

Vi viser til at norske pelsdyrgårder i all hovedsak ligger i distriktene og i så måte er viktige for å opprettholde arbeidsplasser i Bygde-Norge og spredt bosetting.

Norges Bygdeungdomslag er opptatt av at unge bønder og andre skal kunne satse på lønnsomme landbruksnæringer, og viser til god rekruttering av unge pelsdyrbønder de siste årene.