Høringssvar fra Nortura SA

Høring av NOU Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling

Dato: 27.04.2015

Svartype: Med merknad

Høyringssvar frå Nortura SA er vedlagt.

Vedlegg