Høringssvar fra Den norske veterinærforening

Høring - NOU 2014- 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Dato: 23.04.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg