Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Styrt avvikling

Dato: 24.03.2015

Svartype: Uten merknad

Jeg mener det er på høy tid med en styrt avvikling av pelsnæringen.