Høringssvar fra Vegårshei kommune

Høringssuttalelse - NOU 2014 - 15 Norsk pelsdyrhold - Bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Dato: 27.04.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg