Høringssvar fra Dyrevernalliansen

Høringssvar fra Dyrevernalliansen

Dato: 27.04.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Dyrevernalliansen vedr. NOU 2014:15 er vedlagt.

Dokumentet er signert vitenskapelig rådgiver/biolog Susanna Lybæk og politisk rådgiver/statsviter Anine Dedekam Moldskred.

 

 

Vedlegg