Høringssvar fra Mattilsynet

Mattilsynets høringsuttalelse til NOU 2014-15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Dato: 27.04.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Mattilsynets høringsuttalelse til NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Vedlegg