Høringssvar fra Agdenes kommune

INNSPILL VEDRØRENDE NORSK PELSDYRHOLD

Dato: 24.04.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg