Høringssvar fra Utenriksdepartementet

NOU 2015 Sett pris på miljøet

Dato: 09.03.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.