Høringssvar fra Norsk Bergindustri

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Hei,

Høringssvar og to relevante rapporter som det referers til i høringssvaret ligger vedlagt. 

Med vennlig hilsen 

Olav Hallset, Norsk Bergindustri

Vedlegg