Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - NOU 2015 15 Sett pris på miljøet. Rapport fra grønn skattekommisjon

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagte fil.

Vedlegg