Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høringssvar fra Virke

Dato: 09.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke om Grønn skattekommisjons utredning, NOU 2015:15

Vedlegg