Høringssvar fra Melhus kommune

Melhus kommunes vurdering 14.10.15

Dato: 15.10.2015

Svartype: Med merknad

Komiteen for liv og lære vedtok i møte 14.10.15:

Vurdering:

Melhus kommune er enig i hovedretningen høringen legger opp til. Den er i godt samsvar med formålsparagrafen for grunnopplæringen. Utvalgets forståelse av skolens samfunnsoppdrag, samt et tydelig positivt elevsyn er gode svar på noen av fremtidens utfordringer.

Samtidig er det et sterkt ønske om at framtidig politisk behandling av forslaget ivaretar helheten i dette forslaget. Å plukke deler av forslaget vil slå beina under helheten.

De endringene som skisseres vil stille nye krav til skolens aktører; økte kompetansekrav til lærere og skoleledelse, innkjøp av nye læremidler, mer tid til pedagogisk ledelse, mer tid til lærernes samarbeid. Noen av utfordringene må finne sin løsning lokalt, kommunen er helt avhengig av gode statlige overføringer for å være en god skoleeier.

For Melhus kommune sin del kan dagens skolestruktur bli satt under press. Flere skoler vil kunne ha problemer med å tilfredsstille alle de faglige kravene som følge av økt fagspesialisering.

Skoleledere og skoleeier vil stå i nøkkelroller for å sikre en god utvikling i skolene i Melhus Kommune. Dette vil sette press på behovet for ressurser og kompetanseutvikling.

 

 

Til toppen