Høringssvar fra Hordaland fylkeskommune

Førebels høyringssvar

Dato: 13.10.2015

Svartype: Med merknad

Sjå vedlagte brev med førebels høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune.

Vedlegg

Til toppen