Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Høringsuttalelse - NOU 2015-8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Dato: 14.10.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg

Til toppen