Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Høringsuttalelse - NOU 2015-8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Dato: 14.10.2015
Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg