Høringssvar fra Asker kommune

Høringsuttalelse

Dato: 11.06.2015

Svartype: Med merknad

Komitè for oppvekst i Asker kommune vedtok 3.6.2015 å avgi høringsuttalelse til NOU 2015:2 Å høre til.

Høringsuttalelse vedlegges.

Vedlegg