Høringssvar fra Østfold fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelsen fra Østfold fylkeskommune ble behandlet politisk i Opplæring, Kultur og Helsekomiteen 2. juni 2015. Se uttalelsen vedlagt.

Vedlegg