Høringssvar fra Fjell kommune

Uttale til høyringa-NOU 2015-2 Å høyre til.

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

https://www.fjell.kommune.no/PageFiles/22362/Uttaletilh%c3%b8yringaNOU2015_2.pdf

Vedlegg