Høringssvar fra Gaular kommune

Høyringssvar frå Gaular kommune i høve Djupedalutvalet "Å høre til"

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg