Høringssvar fra Bryne skule rektor

Tilbakemelding på høring

Dato: 08.04.2015

Svartype: Med merknad

Et godt dokument. Bra at klageinstans blir barneombudet.
I kapittel 1.6.6 kap. 17: Skoleeierens styring og støtte. Mine kommentarer:
Det er pr i dag ikke øremerka timer til sosialpedagogisk rådgivning i barneskolen. Burde ikke det blitt øremerka timer til dette òg på barneskolene? Et godt antimobbearbeid i barneskolene, vil forhåpentligvis redusere mobbingen videre i utdanningsløpet. En trenger absolutt god komeptanse på antimobbearbeid på barneskolene.

Generelle kommentarer: De vanskeligste mobbesakene er når mobberne selv er mobbere (proaktive mobbeoffer), samt når mobberne har ulike diagnoser som gjør at medelever opplever seg krenka og mobba. Opplever ikke at denne høringen kommer inn på slike problemstillinger.