Høringssvar fra Levanger kommune

Høring NOU 2015 2 Å høre til.. fra Levanger kommune

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Levanger kommune, Driftskomiteen vedtok i sak 25/15 den 10.6.15 følgende høringsuttalelse til NOU 2015-2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø:  se vedlegg

Vedlegg