Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringen ble behandlet i kommunestyret 10.06.2015.

Se vedlegg.

Vedlegg