Høringssvar fra Verran kommune

Høringsuttalelse fra Verran kommune.

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelsen ble behandlet i Formannskapet - 23.06.15

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet- 23.06.15

Enstemmig vedtatt ble:

Vedlagte utkast til høringsuttalelse godkjennes.

Vedlegg