Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringsuttalelse ble vedtatt av Fylkestinget 18. juni (sak 50/15), og er utformet blant annet med bakgrunn i innspill gitt på et eget høringsseminar med skolenes ledere for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø.

Vedlegg