Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune NOU 2015 2 Å høre til

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Rådmannens innstilling:

Forslag til høringsuttalelse som gjengitt i vedlegg 1 vedtas som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse.

Behandling i Plan- og økonomiutvalget 11.06.2015:

Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Ingen

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Plan og økonomiutvalgets vedtak:

Forslag til høringsuttalelse som gjengitt i vedlegg 1 vedtas som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse.

RETT UTSKRIFT

Dato 12. juni 2015

Hilde Øisang

Formannskapssekretær

Høringsuttalelsen vedlagt som vedlegg 1.

Vedlegg