Høringssvar fra Fylkesmannen i Troms

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms vedrørende NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Vedlegg