Høringssvar fra Brukerorganisasjonene i Statpeds Faglige Samarbeidsråd Syn

Høringsuttalelse til NOUen Å høre til

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalesen ligger ved i sin helhet.

Vedlegg