Høringssvar fra Barneombudets høringsgruppe om mobbing

Høringssvar fra barn med erfaring fra alvorlige mobbesaker

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Barneombudet oversender vedlagte høringssvar på vegne av en gruppe elever som har opplevd langvarig og alvorlig mobbing i skolen.

Vedlegg