Høringssvar fra Drammen kommune

Høringssvar fra Bystyret i Drammen kommune NOU 2015 - 2 Å høre til

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Bystyret i Drammen kommune fattet den 16. juni 2015 et enstemmig vedtak i sak 87/2015 slik det fremkommer av vedlegget

 

Vedlegg