Høringssvar fra RBUP Øst og Sør

NOU 2015 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedr. høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).

Vedlegg