Høringssvar fra KS Kommunesektorens organisasjon

Høring fra KS - NOU 2015-2 - Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Hei

Vedlagt oversendes høringssvar fra KS, Kommunesektorens organisasjon.

 

På vegne av KS, med vennlig hilsen

Siri Halsan

Vedlegg