Høringssvar fra Jostein Alberti-Espenes

Høringssvar fra Jostein Alberti-Espenes

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvaret ligger vedlagt. I alt 14 forslag fra syv ulike kapitlet er kommentert.

Vedlegg