Høringssvar fra Oppegård kommune

Høringsuttalelse- Oppegård kommune - NOU 2015 -2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Hei!

Oversender med dette høringsuttalelse på NOU 2015:2 - Å høre til- Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø fra Oppegård kommune. Saken er behandlet i Utvalg for kultur og oppvekst og i Formannskapet.

Med vennlig hilsen

Hanne Birgitte Moen
rådgiver
Oppegård kommune
Tlf: 66819047

 

 

Vedlegg